Sabtu, 24 Januari 2009

RUWATAN SUKERTOpagelaran wayang kulit oleh dalang ruwat. 
peserta ruwatan bersama sedang duduk mempersiapkan diri untuk prosesi ruwat.